معرفی و تاریخچه

مقدمه:

این ایده به سالهای 1387 باز می گردد که به منظور حل مشکلات و ارزش گذاری واحدهای آپارتمانی اولین طرح در5 بلوک آپارتمانی و در 96 واحد اجرا گردید و از آن تاریخ با کسب تجربه و بررسی های کارشناسانه ضمن رضایت مالکین، این طرح به بالاترین حد استاندارد در زمینه ارزیابی واحدهای مسکونی دست یافته است.

مزیت استفاده از این طرح بهره مندی از کارشناسان با تجربه در ساخت و ساز و در رشته های مرتبط و نیز استفاده از بانک اطلاعاتی و نرم افزارهای رایانه ای است .

انطباق نظرات ارائه شده با نظرات ساکنین بعد از اسکان و شرایط روز بازار در قالب فرمهای مجزا برای هر واحد نتیجه دقت در ارزیابی و ارزشگذاری این طرح می باشد.

اهداف:

از آنجائیکه سیاست انبوه سازی در حال رشد است و از طرفی در یک بلوک آپارتمانی هیچ واحدی با دیگری برابر نیست برای دستیابی به معیاری برای بررسی  این اختلاف ها نیاز به  نظرات  کارشناسانه و  استفاده از تجربه ارزیابی هزاران واحد، ضروری به نظر می رسد . این بررسی در صورتی که با  تجربه در ساخت و تخصص و تحصیلات لازم ترکیب شود و با استفاده از پردازش رایانه ای در قالب فرمهای استاندارد صورت پذیرد کاملا منطبق بر واقعیت خواهد بود و نتیجه آن برقراری عدالت نسبی است.

طرح سنجش یک ضمن ارزیابی دقیق گزارشات و داده ها ، در صدد بهبود رضایت مندی ساکنین و دستیابی به عدالت نسبی در ارزش گذاری و تخصیص واحدهای آپارتمانی است . این مهم می تواند ابزار کمکی به مدیران و سازندگان مسکن باشد که قطعا  بازخورد آن،  به رضایت ساکنین خواهد انجامید.

در آینده و در طرح تکمیلی (سنجش 2) به ارزشیابی واحدهای آپارتمانی بعد از اسکان و استقرار حیات اجتماعی  با در نظر گرفتن معیارهای  مربوطه (اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی) خواهیم پرداخت .

 

pic-text