اخبار

شنبه 13/06/1395 مصادف با اول ذی الحجه

سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه زهرا (س)

بعد از گذشت قریب به 5 سال از طراحی قبلی سایت به نظر می رسید زمان طراحی و بازنگری  در طراحی سایت و استفاده از نرم افزارهای جدید  فرا رسیده است لذا سایت جدید با برنامه دروپال نگارش 8 طراحی و اماده گردید.   امیر خسرو خودکار

چهار شنبه، 21/10/1390

مذاکراه نهایی برای طراحی و راه اندازی سایت Sanjesh-1 با جناب آقای مهندس طباطبایی .

آماده شدن گزارش ارزیابی سرمایه و زمان تعاونی 26 .

دوشنبه 19/10/1390

برگزاری جلسه در دفتر فنی اتحادیه های 8 گانه مهر با حضور آقای دکتر عزیزی به منظور تبیین و شناخت بهتر طرح سنجش یک .

در این جلسه ضمن ارائه گزارش کامل توسط مدیر طرح جناب آقای مهندس بیات ارائه گردید و به تشریح پیامدهای مثبت طرح در دسیابی به عدالت بهتر در تعاونی ها و روش علمی آن اشاره شد که مورد تایید جناب آقای دکتر عزیزی واقع گردید در پایان به سوالات کارشناسان دفتر فنی مهر پاسخهای لازم ارائه گردید.

یکشنبه 18/10/1390

مذاکره با شرکت تعاونی مسکن جامعه المصطفی کارکنان شماره 2 در خصوص اجرای طرح در بلوک 30 واحدی این تعاونی

pic-text