مشخصات مدیر طرح

مهندس رمضانعلی بیات خیر آبادی

کارشناس مهندسی عمران

کارشناس رسمی پایه یک دادگستری در رشته راه و ساختمان

عضو انجمن انبوه سازان مسکن

دارای تجربه ساخت بیش از 300 واحد مسکونی

ارزیابی و ارزشیابی بیش از 3000 واحد مسکونی

pic-text